შეშლილთა კლუბში
სამი ანგელოზი,
გამოპარულა მერხთა მახიდან.
ორი გოგონა ვოლანდთან ახლოს…
მეფისტოფელი მხოლოდ შენშია…
გიტარის გრიფი
ხის აკორდებით.
შავი მანტია მხოლოდ ჩემშია.
შენ კი ერთი ხარ იის სურნელით
ნაძვის წიწვებით, ალქაჯთა მკერდით.

Advertisements